X

Strategia komunikacji

Można wyznaczyć następujące etapy na drodze do formułowania i redefiniowania strategii:

  • analiza sytuacji wyjściowej (marka, produkty, otoczenia),
  • analiza SWOT,
  • unikalna propozycja sprzedażowa (USP),
  • wyznaczenie grup docelowych,
  • ustalenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI),
  • wyznaczanie celów kampanii,
  • planowanych działań, ustalenie harmonogramu.

Aby rozpocząć działania marketingowe należy ustalić potrzeby firmy oraz marki, wskazane jest dokonać podsumowania dotychczasowych działań w zakresie marketingu internetowego lub gdy mamy do czynienia z nowym przedsiębiorstwem stworzyć od początku strategię z uwzględnieniem specyfiki branży, analizy konkurencji i dostępnych możliwości w zakresie wyboru mediów i strategii komunikacji. W przypadku, gdy klient dysponuje takimi informacjami, bowiem strategia jest realizowana inhouse agencja musi otrzymać dostęp do takich informacji, na których bazuje w swoich działaniach, aby zapewnić realizację wyznaczonych celów. Tak czy inaczej, w każdym razie do wyznaczenia propozycji unikalnej wartości oferty (USP) oraz kluczowych wskaźniki efektywności (KPI) oraz stworzenie profili odbiorców (persony), aby precyzyjnie kierować marketingowe przekazy. Więcej na ten temat na blogu. Po stworzeniu strategii należy się całościowo zastanowić nad możliwością realizacji strategii pod kątem: narzędzi, zasobów, budżetu i harmonogramu. Podsumowując jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowych usług, w ramach których odpowiadamy za zadania operacyjne, technologie, kontakty z mediami, a klient skupia się na rozwoju swojej oferty oraz wsparciu i kontroli merytorycznej proponowanych rozwiązań. Strategia wymaga wreszcie analizy i oceny rezultatów podejmowanych działań, te informacje jak i zmieniające się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne decydują o przeformułowaniu strategii - tak oto proces powtarza się cyklicznie.

Z tworzeniem i wdrażaniem strategii nierozerwalnie jest powiązany branding, a więc kreowanie wizerunku firmy, marki, produktów. Przez ten kluczowy element biznesu klienci mogą kojarzyć firmę i produkty, a ich marka może budować swoją pozycję na rynku. Dzięki brandingowi klienci są gotowi wybierać firmę i jej ofertę spośród konkurencji, a nawet zapłacić więcej. Tak oto dzięki temu przedsiębiorstwa konkurują ze sobą nie tylko ceną, ale także jakością, reputacją i innymi wyróżniającymi cechami, dzięki którym mamy do nich sentyment. Tradycyjne, podstawowe elementy brandingu obejmują dobór nazw, sloganów i identyfikację wizualną, ale składa się nań także obsługa klienta i szeroko pojęty sposób komunikacji z klientami. W dobie nowych mediów istotnymi narzędziami brandingu są PR, media społecznościowe i różne formy WoMM, a także jak najbardziej content marketing. Jeśli chodzi o płatne reklamy rozróżnia się te wizerunkowe i te ukierunkowane bezpośrednio na sprzedaż. Te ostatnie powinny być spójne z identyfikacją marki i wspierać rozpowszechnianie jej wizerunku.

W ramach ewaluacji przyjętej strategii i wsparcia analitycznego instalujemy i konfigurujemy narzędzia dla monitorowania działań marketingowych. Z nich dowiemy się o potencjale i kosztach zdobywania potencjalnych klientów, co w konsekwencji daje możliwość oceny i analizy podejmowanych działań, racjonalności wydatkowanych środków, wielkość zwrotu z inwestycji, a także wytyczne do optymalizacji poszczególnych działań marketingowych. Więcej o analityce internetowej