X

Działania marketingowe jak i public relations wymagają przemyślanej strategii. O skuteczności decyduje jakość analiz, trafność propozycji działań, założone wskaźniki efektywności i narzędzia analityczne oraz solidna realizacja. Aby zapewnić pomyślność całemu procesowi niezbędne jest spoiwo tych elementów w postaci sformułowanego i realizowanego planu działań, a więc strategii. Proces tworzenia i wdrażania strategii można podzielić na następujące etapy:

  • Analiza celów i założeń (misja, cele przedsiębiorstwa, otoczenie rynkowe, grupy docelowe, analiza SWOT)
  • Formułowanie strategii (taktyka, media, prognozy, alokacja zasobów, KPI i narzędzia, harmonogram działań)
  • Wdrożenie zaplanowanych działań
  • Ocena efektów, ewaluacja

Aby rozpocząć działania marketingowe należy ustalić cele i potrzeby firmy oraz marki. Wskazane jest dokonanie podsumowania dotychczasowych działań w zakresie marketingu internetowego. Gdy mamy do czynienia z nowym przedsiębiorstwem trzeba stworzyć strategię od początku. Formułowanie strategii powinno uwzględniać specyfikę branży, analizę konkurencji i dostępne możliwości w zakresie wyboru mediów. Zwykle klient dysponuje takimi informacjami, optymalnie byłoby, aby te informacje zostały przekazane agencji. Wtedy jest możliwa ciągłość działań w tym obszarze i rozwijanie strategii. Po stworzeniu strategii należy się zastanowić nad możliwością realizacji strategii pod kątem: budżetu, narzędzi i zasobów. Strategia wymaga wreszcie analizy i oceny rezultatów podejmowanych działań, te informacje jak i zmieniające się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne decydują o przeformułowaniu planu dziłań.

Z tworzeniem i wdrażaniem strategii nierozerwalnie jest powiązana misja firmy, a więc kreowaniem wizerunku marki. Przez ten kluczowy element biznesu klienci mogą kojarzyć firmę i produkty, a ich marka może budować swoją pozycję na rynku. Dzięki wizerunkowi marki klienci są gotowi wybierać firmę i jej ofertę spośród konkurencji, a nawet zapłacić więcej. Tak oto dzięki temu przedsiębiorstwa konkurują ze sobą nie tylko ceną, ale także jakością, reputacją i innymi wyróżniającymi cechami, dzięki którym mamy do nich sentyment. Tradycyjne, podstawowe elementy brandingu obejmują dobór nazw, sloganów i identyfikację wizualną, ale składa się nań także obsługa klienta i szeroko pojęty sposób komunikacji z klientami. Istotnymi narzędziami brandingu są PR, media społecznościowe i różne formy WoMM, a także jak najbardziej content marketing i reklamy wizerunkowe

Wskaźniki efektywności wyznacza się, aby je mierzyć, analizować wyniki, optymalizować działania na ich podstawie. Z nich dowiadujemy się o potencjale i kosztach zdobywania potencjalnych klientów, co w konsekwencji daje możliwość oceny i analizy podejmowanych działań, racjonalności wydatkowanych środków, wielkość zwrotu z inwestycji, a także wytyczne do optymalizacji poszczególnych działań marketingowych. Więcej o analityce internetowej